Soczewki progresywne

Soczewki progresywne zapewniają wyraźne widzenie na każdą odległość przy użyciu jednej pary okularów.

Okulary z soczewkami progresywnymi nie tylko zastępują dwie pary okularów – te do dali i te do bliży, ale również umożliwiają ostre, dokładne widzenie na każdą odległość. Uzyskujemy to dzięki skomplikowanej konstrukcji soczewki.

Patrząc prosto przez środek soczewki progresywnej widzimy wyraźnie przedmioty dalekie, przesuwając wzrok w dół soczewki widzimy ostro przedmioty coraz bliższe, natomiast dolna część soczewki służy do czytania i precyzyjnych prac. Chcąc obserwować przedmioty znajdujące się dookoła nas należy poruszać głową.

Takie okulary nie posiadają żadnych widocznych segmentów czy linii podziału, jak to ma miejsce w okularach dwuogniskowych. Komfort używania okularów progresywnych jest bardzo duży, znakomita jakość widzenia na każdą odległość i estetyka dzięki brakowi podziału soczewek na ”segmenty” w pełni równoważy ich stosunkowo wysoką cenę.