Badanie wzroku

Oferujemy:
-badania ostrości wzroku autorefraktometrem z topografią rogówki firmy ZEISS
-badania pola widzenia
-dobór pomocy optycznych

W naszym zakładzie dokonujemy pomiarów parametrów układu wzrokowego w zakresie niezbędnym dla potrzeb korekcji optycznej, za pomocą specjalistycznych testów, urządzeń i przyrządów przeznaczonych do badania, wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego oraz programów komputerowych, urządzeń i środków pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania pomiarów i oceny ich wyników.

Zapraszamy!